Kontakty

Kontaktné údaje:

Ing. Branko Novák - STYLLMED
Humenská 353/16
040 11 Košice-Západ
Slovenská republika

Kontakty:
Telefón SK: + 421 915 936 431
Telefón CZ: +420 774 313 754
E-mail: obchod@styllmed.eu

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Slovenská republika

Telefón: +421 55 729 07 05
E-mail: ke@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Fakturačné údaje:

Obchodné meno: Ing. Branko Novák - STYLLMED
Sídlo spoločnosti: Humenská 353/16, 040 11 Košice-Západ

IČO: 11967323
IČ DPH: SK1025789270 (platiteľ DPH)

Podnikateľ je zapísaný dňa 06.09.2009 v živnostenskom registri, vedenom Okresným úradom Košice, pod číslom 803-5406.

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: VÚB, a.s. Bratislava
IBAN: SK21 0200 0000 0013 1599 5756
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Číslo účtu: 1315995756 / 0200

Peňažný ústav: AIR Bank Praha
IBAN: CZ26 3030 0000 0019 0727 1049
BIC (SWIFT): AIRACZPP
Číslo účtu: 1907271049/3030

 

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: